ספרי עזר למורים

בסדרה זאת יש השלמה ערכית משמעותית לזאת המצויה עד כה בידי המורה.
בבואי לכתוב את הספרים טרחתי לעיין במקורות שונים, שבחלקם אינם נקרים על דרכו של כל מורה. אספתי, צירפתי וריכזתי פרשנות וידע למסכת שלמה המוגשת למורה.

  • מערכי שיעור לפי הנדרש בהוראת התנ"ך.


  • ניבים מקראיים להרחבת אוצר המילים של הילד.


  • עבודה בכתב משולבת בכל פרק (למעט בספר מלכים).


  • חידונים ושעשועים בסגנון רענן המסייע לזיכרון (למעט בספר מלכים).


  • בספר יהושע שירים פרי עטי המקיפים את נושאי ספר יהושע.

כל מורה יימצא רעיונות שניתן להעלותם בשלמותם או בחלקם בהתאם לרמת הכיתה וצרכיה.

הפסוקים המצוטטים נאמנים לכתיב כפי שהם מובאים במקרא.

תשומת לב ניתנת גם לשילוב מידע גיאוגרפי על האירועים במקרא המעוררים את דמיון התלמיד ומקרבים את לבו לאהבת הארץ.

שיעורים בספר יהושע שיעורים בספר שופטים
שעורים בספר שמואל א' שעורים בספר שמואל ב'
אימה של מלכות דברי הגות שעורים בספר מלכים א' שעורים בספר מלכים ב'