תקליטור מקטון ועד גדול

שבת

מילים ולחן : ברוריה בן-דוד (וייס)
ביצוע : ברוריה בן-דוד (וייס)
הפקה מוזיקלית : יוסף כץ

עוד מעט ירד מלאך מרום,
יפרוש כנפיו על כל מקום.
על צעיר טף וזקן,
על כל בית בישראל.

פזמון: הגיעה, הגיעה השבת,
שבת שלום ומנוחה.
הגיעה, הגיעה השבת,
שבת טובה ושלווה.

הבית יתמלא אור ונהרה,
הגיעה שבת המלכה.
שבת של שחוק ורינה,
ריחות מטעמים שהכינה אימא.

פזמון: הגיעה, הגיעה השבת...

הנרות על השולחן, יין לקידוש וחלה.
הפרחים באגרטל ומפה צחורה.
ובחדר אווירה קדושה,
שבת מנוחה לכל המשפחה.

פזמון: הגיעה הגיעה השבת...