דברי הגות

מדוע אסור לקרוא לאברהם אברם, אך מותר לקרוא לישראל יעקב?

מדוע אין עושים סוכות בחודש ניסן, שבו יצאו בני ישראל ממצרים?

עונות השנה והרובד החקלאי בחגי ישראל

עיונים בפרשות השבוע


דברי הגות