שירי משוררים מולחנים

זה יעבור

מילים: נתן אלתרמן
לחן : ברוריה בן-דוד (וייס)
ביצוע : ברוריה בן-דוד (וייס)
הפקה מוזיקלית : ויקטור ליברסקי

עוד אני זוכרת ,עוד אני זוכרת,
רעש צמרות וזמר מעין.
לצדך דומם הלכתי כעיוורת,
בשמלה צחורה בבוקר הלבן.

כנראה מאוד הייתי נהדרת.
כנראה הייתי חמודה מאוד.
עוד אני זוכרת ,עוד אני זוכרת.
איך לבי צחק מאהבה וסוד.

אך גם בימי האושר – לא ידעתי איך
משהו ניגן ניגן בי וחייך.

זה יעבור,
זה יעבור ילדה כזמר על כינור.
יגון ואושר מתחלפים בתור
זה יעבור ,זה יעבור.

לכן כל עוד עינינו
משמחה זורחות,
אהוב אותי הרבה
הרבה ,הרבה מאוד.
הבט :היום זוהר
על ארץ ושמים,
מפני שהוא עובר
יקר הוא שבעתיים.
יגון ואושר מתחלפים בתור
זה יעבור ,זה יעבור.

זה יעבור ,זה יעבור,
זה יעבור ילדי מחר עד בוקר אור.
זקנה ונוער מתחלפים בתור
זה יעבור ,זה יעבור.

צעירים אנחנו, אך בבוא יומנו,
זה עם זה נשב אולי בגן העיר.
זה אל זה אולי נרכינה את ראשינו,
כן ממש כאז, בהתחלת השיר.

כל הטוב, הטוב יצוף אז למזכרת,
והרע יחלוף, לא נזכרנו עוד,
ואני אלחש - הייתי נהדרת,
ואתה תסכים – כן חמודה מאוד.

ואז אתה תאמר אוי, איך דוקר בגב,
ואני אלחש על ראשך הסב.
זה יעבור, זה יעבור.
זה יעבור ילדי מחר עד בוקר אור.
זקנה ונוער מתחלפים בתור זה יעבור זה יעבור.