שירי משוררים מולחנים

לאשתי האהובה

מילים: ד"ר אלכסנדר בן-דוד (וייס)
לחן : ברוריה בן-דוד (וייס)
ביצוע : ברוריה בן-דוד (וייס)
הפקה מוזיקלית : ויקטור ליברסקי

אין מילים בפי גם לא בכתבי משוררים,
המספרים על גודל אהבתי אותך.
נפשך שזורה בכל הווייתי,
אין דומה לשפע רגשותייך וטהרת מהותם.
אין אח או מודע ליפי נשמתך ולאצילות רוחך.
אל תרפי ממני ברוריה'לה שלי!
איך אוכל להינתק מהשפע המקרין עלי בכל עת,
מרוחך הנדיבה והרחומה.
כמה דלה היא מילתי
נוכח האמת הטמונה באהבתי.