שירי משוררים מולחנים

תן נא גשם

מילים: רפאל ספורטה
לחן : ברוריה בן-דוד (וייס)
ביצוע : ברוריה בן-דוד (וייס)
הפקה מוזיקלית : ויקטור ליברסקי

גם בלילה
גם ביום
תן נא גשם
ממרום ,
שירחץ ענפי אילן
שישקה
שדות וגן .

תן בשפע לשדה
בפרחים לך יודה .
כל איכר יודה לך ,
על הגשם לברכה .